Ю.Н. Макарычев - Алгебра, 9 класс

Авторы, издание: Макарычев Ю. Н.

Разделы учебника

О решебнике Ю.Н. Макарычев

Другие решебники по Алгебра для 9 классa

А.Г. Мордкович 2008 Мордкович А.Г. и др. - 10 изд. - М.:Мнемозина, 2008 г.
Ю.Н. Макарычев 2007 «Алгебра: Учебник для 9 класса» Ю.Н. Макарычев и др. - 14 изд. М.:Просвещение, 2007
Л.В. Кузнецова, Е.А. Бунимович, Б.П. Пигарев 2002 Л.В. Кузнецова, Е.А. Бунимович, Б.П. Пигарев, С.Б. Суворова. — 7-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002 г.
А.Г. Мордокович Мордкович А. Г.
М.И. Сканави 2011 Сканави М. И., 2011
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева 2005-2010 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева — 15-е изд. — М.: Просвещение, 2005/2010 г.
А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская 2003 А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. — 5-е изд. — М.: Мнемозина, 2003
Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров 2001 Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. — 6-е изд. — М.: «Просвещение», 2001 г.
Е.П. Кузнецова, Г.Л. Муравьева, Л.Б. Шнеперман 2009 Кузнецова Е. П., Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Ящина Б. Ю., 2009
Л.В. Кузнецова, СБ. Суворова, Е.А. Бунимович 2007 [Л.В. Кузнецова, СБ. Суворова, Е.А. Бунимович и др.] - М: Просвещение, 2007
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М. Якир Мерзляк A. Г., Полонский B. Б., Якир М. С.
Г.П. Бевз, В.Г. Бевз Бевз Г. П., Бевз В. Г.
Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров 2001 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Сидоров Ю. В. и др., 2001
С.А. Шестаков, И.Р. Высоцкий, Л.И. Звавич 2006 Шестаков С. А., Высоцкий И. Р., Звавич Л. И., 2006