Готовые домашние задания / Решебники / 10 класс / Алгебра / О.Н. Афанасьева, Я.С. Бродский, А.Л. Павлов

О.Н. Афанасьева, Я.С. Бродский, А.Л. Павлов - Алгебра, 10 класс

Авторы, издание: Афанасьева О. Н., Бродский Я. С., Павлов А. Л., Слипенко А. К.

О решебнике О.Н. Афанасьева, Я.С. Бродский, А.Л. Павлов

Другие решебники по алгебре для 10 классa

А.Г. Мордковичи 2009 А.Г. Мордковичи и др., - 10 изд. М.: Мнемозина 2009 г.
А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова 2001 А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова,Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская — М.: «Мнемозина», 2001 г.
А.Н. Колмогоров 2002 А.Н. Колмогоров и др. - М.:Просвещение, 2002
Ш.А. Алимов 2007 Ш.А. Алимов и др. — 15-е изд. — М.: Просвещение, 2007 г.
М.И. Сканави М.И. Сканави
А.Г. Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский Мерзляк A. Г., Номировский Д. А., Полонский B. Б., Якир М. С.
М.I. Шкіль, З.I. Слєпкань, О.С. Дубинчук 2007 Шкіль М. І., Слєпкань З. І., Дубинчук О. С., 2007
М.И. Сканави 2011 Сканави М. И., 2011
Е.П. Нелин Нелин Е. П.
Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбург 1999 Б.М. Ивлев, С.М. Саакян, С.И. Шварцбург. М.: Просвещение, 1999.
Г.П. Бевз, В.Г. Бевз Бевз Г. П., Бевз В. Г.
А.Г. Мордокович, О.Л. Денищева, Т.А. Мишустина 2001-2009 Мордкович А. Г., Денищева Л. О., Корешкова Т. А., Мишустина Т. Н., Тульчинская Е. Е., 2001, 2006, 2009
Е.П. Нелин Нелин Е. П.
А.Г. Мордокович, Е.Е. Тульчинская 2000 Мордкович А. Г., Тульчинская Е. Е., 2000